Обавјештење за прикупљање понуда

ЈУ ОШ “Бошко Буха“

Број: 145/18

Датум: 23.02.2018. године

Штрпци

 

На основу члана 18. Правилника о извођењу излета, екскурзија и школе у природи („Службени гласник Републике Српске“ број: 67/09), Школски одбор даје

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

за прикупљање понуда

 

I КОРИСНИК УСЛУГА

Пуни назив и адреса корисника услуга:

ЈУ Основна школа „Бошко Буха“ Штрпци

ИДБ/ЈИБ:  4400622030007

Штрпци број 60, 73265 Увац

Контакт особа: Славица Којадиновић, директор школе

Телефон: 058/730-081

Мејл-адреса: os180@skolers.org

II ПРЕДМЕТ УСЛУГА

Предмет 1 -Екскурзија ученика осмих и деветих разреда у периоду од 13. до 15. маја  2018.године, на бази 2 пуна пансиона (три дана и два ноћења), на просторима Републике Српске у граду Требињу.

Маршрута: Штрпци – Вишеград – Фоча – Фочански Бриони – Гацко – Билећа – Требиње.

Аранжман обухвата: превоз,смјештај у хотелу најмање „***“ категорије, стручног водича, дневнице за наставнике, гратиси за ученике, улазнице за све посјете предвиђене аранжманом.

III УСЛОВИ УЧЕШЋА

У складу са документацијом позива.

IV УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Документација са условима учешћа и детаљније образложеним планом и програмом може се добити до крајњег рока за подношење понуда, личним преузимањем у просторијама уговорног органа или на писмени захтјев понуђача.

V РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања обавјештања.

VI ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Понуде са документацијом доставити на протокол школе или путем поште на адресу наведену под тачком 1.

Понуде доставити у запечаћеној коверти са назнаком: „Понуда за пружање услуга – не отварати“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Корисник услуга задржава право поништења обавјештења због неприхватљиве цијене или смањења броја ученика који су се пријавили.

 

Предсједник Школског одбора

Илија Арсић