Потписивање уговора за стипендирање 99 студената из буџета Oпштине Рудо

У току је потписивање уговора са 47 нових студената и 52 стара студента, корисника стипендије за академску 2017/2018. годину.

Средства за стипендирање студената обезбјеђена су у буџету Општине Рудо за академску 2017/2018. годину у износу од 85.000,00  КМ,  и иста ће се исплаћивати  у десет једнаких мјесечних рата, студентима са простора општине Рудо који су остварили  право на стипендију након спроведене конкурсне процедуре.

Студентска стипендија представља вид директне финансијске подршке од стране Општине Рудо, обезбјеђене за студенте ради награђивања постигнутих резултата, постизања вишег просјека оцјена у току школовања, мотивисања за наставак образовања, те подршке школовању социјалним категоријама становништва.