ПРОЉЕЋНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

Одјељење за привреду, финансије,  просторно уређење и инспекцијске  послове општине Рудо у сарадњи са КП „Услуга“ Рудо,  у мјесецу априлу 2018. године организује  акцију прољећног  чишћења и уређења града.

Акција обухвата следеће активности на уређењу града: чишћење и грабљење зелених површина дуж  улица и  паркова, прочишћавање сливних решетки  и канала  за одвођење површинских вода дуж улица, уређење  градског неизграђеног земљишта,  уређење прилазних  путева граду, чишћење око пословних и стамбених објеката, поправка и замјена клупа за сједење, чишћење  споменика,  сјеча   старих и дотрајалих  стабала, засађивање нових  стабала,   засијавање  нових  травнатих површина, сађење  цвијећа  у жардињере на Тргу слободе и прање улица .

У оквиру прољетног чишћења  дана 26.04.2018. године  вршиће се  одвоз кабастог отпада из  МЗ са којих  се врши  организован одвоз  смећа (МЗ Бијело Брдо, МЗ Штрпци, МЗ Увац, МЗ Миоче),  а дана 27.04.2018. године  са ужег подручја града Рудо.

Сва физичка  и правна лица дужна су да испред  и око својих објеката изврше чишћење зелених површина и дворишта у складу са Одлуком о комуналном реду на подручју општине Рудо или ће у супротном бити примјењиване казнене мјере Одлуке о комуналном реду.

Позивају се   сва правна лица, организације, заједнице етажних власника, мјесне заједнице и сви грађане општине да узму учешће у акцији, да очисте и уреде своја дворишта, ослободе се кабастог и другог отпада и тиме дају свој допринос љепшој и здравијој животној средини.