Обавјештење

Општина Рудо

Општинска управа Рудо

Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инс. послове

Број: Службено

Датум: 16.11.2018. године

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

о радном времену трговинских и занатско – предузетничких  радњи  на подручју општине Рудо у дане државних празника

 

У складу са Законом о празницима Републике Српске, (“Службени гласник РС“, број 43/07), у сриједу 21.11.2018. године је републички празник Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ.

Сходно члану 7. Одлуке о одређивању радног времена трговинским и занатско – предузетничким радњама на подручју општине Рудо ( “Службени гласник општине Рудо” број: 3/13, 15/13 и 16/13), за дане државног празника трговинске, занатске и услужне радње не раде.

Изузетно, трговинске и занатске радње  са претежно  прехрамбеном робом, ради подмирења основних животних намирница,  могу радити  скраћено, а најдуже 4 ( четири) часа, с тим да радно вријеме мора бити видно истакнуто на  улазним вратима  трговинских  и занатских радњи.

Обавјештавају се предузетници и  правна лица да се придржавају  радног времена.  Надлежне општинске инспекције ће вршити контролу поштовања одредби Одлуке и  санкционисати прекршиоце.

                                                                                   НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                    Гордана Чолић, дипл.ецон.

                                                                                   ______________________