Одржана 19 радна сједница Скупштине општине Рудо

Дана 19.11.2018. године, у малој сали Дома културе у Рудом, одржана је 19. радна сједница Скупштине општине Рудо.

На сједници су усвојени Нацрт ребаланса буџета за 2018. годину у износу 4.987.390 КМ и Нацрт буџета за 2019. годину у износу од 4.504.000 КМ, Приједлог Стратегије развоја општине Рудо 2018-2027, Одлука о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса удружења од интереса за општину Рудо и Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама.

Скупштина је након разматрања захтјева ЕРС мале хидроелектране Фоча, дала мишљење о изградњи објекта МХЕ на ријеци Радојни.

Одборници су на сједници Скупштине након разматрања иницијативе за опозив Начелника општине Рудо, усвојила исту и именовала комисију за спровођења поступка опозива Начелника општине Рудо.

У поступку је припремање изјашњавање грађана о опозиву начелника које ће по Oдлуци Скупштине бити одржано 23. децембра 2018. године.

Усвојени акти биће доступни јавности на сајту општине Рудо на позицији „службени гласници“ у „Службеном гласнику општине Рудо“ број 11/18.