Прелиминарна ранг листа студентских стипендија у школској 2018/2019. години

Након истека рока за подношење пријава на Конкурс за додјелу студентских стипендија, Комисија за додјелу студентских стипендија извршила је преглед пријава и сачинила Прелиминарну ранг листу студентских стипендија у школској 2018/2019. години.
Право на додјелу студентске стипендије из средстава буџета општине Рудо у школској 2018/2019 у складу са планираним износом средстава у буџету за 2019. годину остварило је укупно 44 студената-нова корисника.
Студенти- досадашњи корисници којима је одобрена студентска стипендија, настављају да остварују право на студентску стипендију у школској 2018/2019 години на основу раније закључених уговора.
Незадовољни подносиоци имају право приговора на Прелиминарну ранг листу у року од 8 дана од дана објављивања листе на Огласној табли и веб страници општине Рудо. По приговорима рјешава Начелник општине.

Прелиминарна ранг листа студентских стипендија за школску 2018/2019. годину

Списак досадашњих корисника стипендије