Одлука о подстицајима за развој пољопривредне производње у 2019. години

Скупштина општине Рудо је на сједици одржаној 27.12.2018. године усвојила Одлуку о подстицајима за развој пољопривредне производње у 2019 години. Одлуком су предвиђена подстицајна средства у износу од 200.000 КМ. Као и ранијих година корисници ће подстицајна средства остварити кроз :

– подршку сточарској производњи,

– подршку биљној производњи ,

– за основна средства и опрему у пољопривреди и

– подршка за учествовање на пољопривредним сајмовима.

У овој одлуци промјена у односу на предходне године се односи на рок за подношење захтјева за сјетву ароматичног и љековитог биља и лимитирани износ подстицаја за набавку пољопривредних машина и опреме.

Рок за подношење захтјева за сјетву љековитог и ароматичног биља ка и житарица је 31. 07.2019. године , а остали захтјеви се подносе до краја године.

Износ подстицајних средстава за набавку пољопривредних машина и опреме је 10% од уложених средстава, а износ не може бити већи од 1500 КМ- ранијих година тај износ није могао бити већи од 500КМ.