Одржана дводневна радионица на тему ријешавање проблема паса луталица

У Рудом је одржана дводневна радионица под називом „Заједничко изналажење рјешења за хуману заједницу – сагледавање проблема популације паса у општини Рудо“.

Проблема паса луталица у општини Рудо препознат је као проблем који се одражава на сигурност грађана и њихове имовине  те смо се одлучили да започнемо процес израде плана за дугорочно рјешавање овог проблема.

Пројекат интегрисаног локалног развоја – ИЛДП, који представља заједнички пројекат Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација (УНДП), спреман је пружити техничку помоћ у изради поменутог плана с циљем да се дође до рјешења која ће учинити  заједницу сигурнијом за људе те подићи ниво бриге о напуштеним псима.

Током радионице учесници су разговарали и сагледавали проблем паса луталица са различитих аспеката са циљем да се утврде извори проблема, шта се тренутно ради на његовом рјешавању, истражи на који начин понашање људи утиче на овај проблем а све како би се започео процес планирања на наредним радионицама и састанцима.

Ово је први корак на развоју плана који ће бити кључни инструмент за дјеловање на узрок а не само на посљедицу проблема, закључци су са ове радионице која је окупила представнике, општине, школа, ватрогасаца и ловаца.