Позив на менторску сесију 

Позив организацијама цивилног друштва за учешће на Информативном састанку – Отвореном дану и првој менторској сесији који организирају РеЛОаД пројекат и Општина Рудо.
Пројекат „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану“ (РеЛОаД) у сарадњи са Општином Рудо објављује позив за организације цивилног друштва за учествовање на Отвореном дану и првом састанак са ментором.
Отворени дан ће бити одржан 7. маја 2019. године у периоду од 11,00 до 12,00 сати у Дому културе. Ово ће бити прилика да се представници заинтересованих ОЦД-а јасније упознају са Смјерницама за апликанте Јавног позива те Информацијама о честим грешкама које су ОЦД правиле у предходном Јавном позиву.
Први састанак са ментором ће бити организован такође 7. маја 2019. године у периоду од 12,00 до 16,00 сати у Дому културе.
Додатни састанци које организује ментор са ОЦД/НВО ће се такође одржавати јавно, а распоред ће, укључујући датум и вријеме, бити објављен путем општинске wеб странице. У сврху транспарентности записници са одржаних састанака са ментором ће бити објављени на страници Општине Рудо. На овај начин ће се омогућити да информације буду доступне за ОЦД/НВО које нису биле у могућности да присуствују састанцима са ментором.
Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (РеЛОаД) финансира Еуропска унија (ЕУ), а проводи Развојни програм Уједињених народа (УНДП).