ЈАВНИ КОНКУРС за пријем приправника у Општинску управу Рудо

Начелник општине Рудо расписује Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу Рудо, на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа, у трајању од једне године.

Конкурс је расписан за позиције:

1.Дипломирани менаџер туризма………………………………………………………………..1 извршилац,

2.Дипломирани правник……………………………………………………………………………..1 извршилац,

3.Дипломирани економиста………………………………………………………………………..2 извршиоца.

КОНКУРС-ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА 2019

Образац пријаве на конкурс за приправника.docx