Омладинска банка Рудо подржала четири омладинска пројекта

Након спроведеног првог конкурса, у уторак 05.05.2020. године представници Омладинске банке Рудо, потписали су споразуме и уручили чекове младима чије су иницијативе одобрене кроз први позив.

Све подржане иницијативе имају за циљ унапређење локалне заједнице, а осмишљене су и биће реализоване од младих из Рудог.

Подржане су следеће иницијативе:

„Осмјех на лицу“ – Кроз пројекат биће организоване и одржане ликовне радионице са лицима са потешкоћама у развоју.

„ Набавка новог аутобуског стајалишта „ –  Кроз пројекат ће бити извршена замјена постојећег аутобуског стајалишта и његово уређење.

„Ходањем до здравог извора„ – Кроз пројекат је предвиђено да се маркира траса пјешачке стазе у дужини од 15 км.

„Спортовима на води до промоције туризма у заједници“- Кроз пројекат ће чланови Рафтинг клуба опремити групу рафтера а потом кроз рафтинг поромовисати природне љепоте које ријека Лим пружа.

Одобрени пројекти биће реализовани у период од маја до јуна.

Програм “Омладинске банке БиХ” има за циљ да повећа учешће младих у развоју локалних заједница кроз активну улогу у процесима доношења одлука те пружање подршке активностима младих у њиховим заједницама путем додјеле бесповратних новчаних средстава пројектима неформалних група младих.

Програм омладинске банке Рудо реализује се у сарадњи са општином Рудо.