Јавни позив за ослобађање од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена и закупнине јавних површина и пословних простора

Начелник општине Рудо расписује Јавни позив за ослобађање од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена и закупнине јавних површина и пословних простора.

Предмет овог Јавног позива је ослобађање привредних субјеката (привредна друштва и предузетници) погођених кризом изазваном вирусом корона, од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена и закупнине јавних површина и пословних простора за мјесеце март, април и мај 2020. године.

Право учешћа у овом Јавном позиву имају сви привредни субјекти чије је сједиште или пословна јединица на територији општине Рудо, а којима је актима Републичког штаба за ванредне ситуације и Општинског штаба за ванредне ситуације било забрањено, ограничено или отежано обављање дјелатности, а који поднесу захтјев у склопу овог јавног позива.

Образац захтјева зa приjaву нa Jaвни пoзив, мoжe сe прeузeти oд 19.06.2020. године, на званичној веб страници општине Рудо: www.opstinarudo.com или личнo прeузимaњeм у шалтер сали Општине Рудо, ЂДД Михаиловића бр. 41, 73260 Рудо.

Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања, а крајњи рoк зa прeдajу захтјева je 04.7.2020.

Јавни позив за ослобађање од закупа јавних површина и комуналне таксе за истицање пословног имена

Захтјев за ослобађање од комуналне таксе

Захтјев за ослобађање од закупа