Обавезе угоститељских објеката и гостију

Послодавци требају поштовати ​​добре хигијенске праксе и већ утврђене стандарде који се примјењују на њихово подручје рада (хигијена руку и респираторна хигијена, досљедно ношење заштитне маске и одржавање удаљености од најмање 2 метра те избјегавање непотребног блиског контакта с људима ). Неопходно је да воде евиденцију о поштовању препорука и о здравственом стању запослених на лицу мјеста за сваки радни дан.

Према Упутству за постепено ублажавање мјера за угоститељске објекте у сврху релаксације мјера, које су на снази, како би се спријечило или смањило преношење вируса САРС-ЦоВ-2 власници угоститељских објеката су дужни, између осталог осигурати следеће:

  • На улазу у објекат неопходно је поставити јасне и видљиве поруке у вези са личном заштитном опремом и начином поступања у објекту и поштовању растојања физичке дистанце.
  • За све запосленике и посјетиоце неопходно је поставити информације о начину провођења личне хигијене и осигурати приступ топлој води, сапуну и осигурати доступност дозатора за дезинфекцију руку, на више мјеста у простору.
  • На улазу, на  пултовима за плаћање услуга, у радном простору, у предулазу или на излазу из тоалета нужно је на располагање ставити дозаторе са дезинфекционим средством (на бази алкохола у концентрацији не мањој од 70 %).
  • Сједећа мјеста у простору објекта распоредити тако да је омогућена физичка удаљеност од 2 м између особа које сједе за различитим столовима.
  • За једним столом дозвољено је да сједе највише четири особе (размак не мањи од 1м).
  • Забрањено је да се гости задржавају за шанком.
  • У објекту је пожељно извршити означавање кретања посјетиоца објекта, тако да се избјегне укрштање њиховог кретања.
  • Пиће и храну треба платити на мјесту које је одвојено од мјеста за издавање/преузимања наруџбе: једна особа преузима наруџбу и наплаћује, а друга издаје наручено. Уколико то није могуће организовати, запослени морају обавезно између наплате и издавања наруџбе опрати или дезинфиковати руке и дезинфиковати пулт на коме се врши истовремено наплата и издавање наруџбе.
  • Конобар може обавити наплату и док гост сједи за столом.

За непоштовање прописане ванредне мјере којом је наложено коришћење личне зашитне опреме, придржавање заштитних мјера физичке дистанце или других ванредних мјера на јавним и радним мјестима, чији је циљ сузбијање заразних болести предвиђене су казне за физичка лица од 100 до 300 КМ.

За непоштовање прописаних мјера за правна лица предвиђене су казне у распону од 1000 и 3000 КМ. 

Упутство за постепено ублажавање мјера- Угоститељски објекти