Објављене Прелиминарне ранг листе студената-корисника права на студентску стипендију у школској 2020/2021. години

Комисија за додјелу студентских стипендија утврдила је Прелиминарне ранг листе корисника права на студентске стипендије за школску 2020/2021.годину.

У складу са средствима која ће бити планирана у у буџету општине Рудо за 2021.годину у узносу од 90 000 КМ право на студентску стипендију у школској 2020/2021.години остварила су 72 студента-досадашња корисника и 32 студента-нова корисника .

У року од 8 дана од дана објављивања Прелиминарних ранг листи, незадовољни подносиоци пријаве имају право  приговора на исту. По приговорима рјешава Начелник општине. Након размотрених приговора формира се Kоначна ранг листа, по којој ће се закључивати појединачни уговори којима ће се ближе регулисати права и обавезе између општине – даваоца стипендије и студента – примаоца стипендије

Прелиминарна ранг листа

Списак досадашњих корисника стипендије