Презентација Правилника о подстицајима

У претходној седмици, на подручју општина Чајниче, Ново Горажде, Рудо и Вишеград  представљен је нови Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2021. годину. Поштујући све мјере које налаже Републички штаб за ванредне ситуације РС , презентације актуелног  Правилника су организоване у сарадњи општина и Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди, ПЈ Соколац.

Презентацији су присуствовали општински представници, пољопривредни произвођачи, представници удружења пољопривредника и пољопривредних задруга. Присутни су могли да се упознају са условима и начину остваривања новчаних подстицаја за 2021. годину, као и да постављају бројна питања.

Највећа заинтересованост је за услове остваривања подстицаја у сточарској производњи, тачније за производњу млијека, по чему су ове општине и препознатљиве. У општинама  Рудо и Вишеград забиљежен је пораст мљекарства. На то указују подаци да је на простору општине Рудо у 2020. години предато 429.799 литара млијека, што је за око 35.000 литара више него 2019. године, а оптина Вишеград биљежи рекордну  производњу од 100.000 литара, што је дупло више него 2019. године. Поред производње млијека, велико интересовање пољопривредни произвођачи су показали за производњу малине и пчеларство, те је било највише упита из ових области.

Посебан акценат стављен је на извршавање основних обавеза пољопривредника  да би остварили право на коришћење новчаних подстицаја, односно да ажурирају податке у АПИФ-у, да пријаве обавезу доприноса за 2020. годину, те да измире обавезе по основу накнаде за противградну заштиту .

Пољопривредна газдинства уписана у Регистар газдинстава сваке године, од 1. јануара до 15. маја, обавезно пријављују надлежној организационој јединици АПИФ-а податке о начину коришћења регистрованог земљишног посједа, тј. податке о засијаним, односно засађеним пољопривредним културама на регистрованом пољопривредном земљишту и врстама и тренутном бројном стању сточног фонда. Ово прописује Уредба о упису у Регистар, а упис и вођење регистра обавља Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ). Упис у Регистар газдинстава или у Регистар корисника добровољан је и бесплатан. Породично газдинство уписује се у Регистар газдинстава као комерцијално или као некомерцијално газдинство.

У наредним данима, презентације новог Правилника ће бити одржане и у осталим општинама ПЈ Соколац.