Основано шумско газдинство

Влада Републике Српске одлучила је да поред 26 шумских газдинстава оснује још једно чије ће сједиште бити у општини Рудо. У тој локалној заједници истичу да ће им то бити од користи јер ће имати више прихода и радних мјеста.

Влада је одлуку и оснивању ШГ Рудо донијела недавно и тек треба да ступи на снагу.

„ШГ Рудо оснива се издвајањем Шумске управе Рудо из Шумског газдинства „Панос“ Вишеград, као нови организациони дио јавног предузећа „Шуме Републике Српске“, са свим правима и обавезама које имају и остали организациони дијелови“, наведено је у одлуци Владе.

Средства за оснивање и рад, као и радна снага ШГ Рудо, утврдиће се диобним билансом који ће сачинити Комисија именована од стране Управе „Шума“.

Оснивач, односно предузеће „Шуме РС“, за обавезе ШГ Рудо одговара до висине уложених средстава. За обавезе које преузима ШГ Рудо одговара својом цјелокупном имовином, дефинисано је одлуком.

Измјењена је и одлука о шумскопривредним подручјима гдје је додато Руђанско подручје чији ће корисник бити ШГ Рудо.

Обухват шумскопривредног подручја Руђанско.

Начелник општине Рудо Драгољуб Богдановић каже да ће та локална заједница имати користи од оснивања новог газдинства.

„Имаћемо више запослених. Предвиђено је да поред постојећа 23 радника, буде запослено још седам радника, односно да их буде укупно 30. Гледаће се да то буду сјекачи, возачи и људи у производњи, а не администрација. Планирали смо због тога повећање прихода општине од готово једну трећину, што је око 30 хиљада марака. Од 2013. године покушавамо да издејствујемо да Рудо добије шумско газдинство и ево сад смо успјели. Наши ресурси су само шума, ријека Лим и пољопривредна земља“, истакао је Богдановић.

(Capital)