Јавни увид у захтјев за издавање еколошке дозволе за хидроелектрану „Мрсово“ на ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане снаге 36,80 мw

На основу члана  39. и  88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, објављује јавни позив за

Дана 03.12.2021.године Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске доставило је овом органу захтјев за стављање на јавни увид захтјева за издавање еколошке дозволе за хидроелектрану „Мрсово“ на ријеци Лим, општина Рудо, инсталисане снаге 36,80 МW.

Позива се јавност и заинтересована јавност да може извршити увид у наведени захтјев и приложену документацију у згради општине Рудо у канцеларији број 12 сваким радним даном у периоду од 07 до 15 часова и на Интернет страници општине Рудо у прилогу овог акта.

Јавни увид траје до 05. јануара 2022. године и у том периоду заинтересована јавност може доставити овом Одјељењу мишљење о захтјеву и приложеној документацији, у писаној форми.

Јавни увид ХЕ Мрсово

План управљања отпадом ХЕ Мрсово