Ватрогасно друштво Рудо опремљено за вршење контролног испитивања апарата за гашење почетног пожара

Ватрогасно друштво Рудо је након проведеног поступка јавне набавке, набавило опрему за контролно испитивање апарата за гашење почетног пожара према важећем „Правилнику о посебним условима за вршење контролног испитивања апарата за гашење почетног пожара“.

vatrogasci (2)

Опрема је набављена од фирме ВАТРО-ПРОМЕТ д.о.о. Бања Лука, а произвођач опреме је Привредно друштво за производњу и пружање услуга у заштити од пожара и безбедности у радној и животној средини „ИПОН СИСТЕМ“ д.о.о. Земун – Београд.

Вриједност набављене опреме са ПДВ-ом износи  58.225,05 КМ.

Средства за набавку ове опреме су обезбјеђена од стране општине Рудо путем капиталних инвестиција за 2021.годину у износу од 35.000,00 КМ, уз властито учешће Ватрогасног друштва Рудо путем средстава прикупљених за реализацију посебних мјера заштите од пожара.

vatrogasci (1)

Ватрогасно друштво Рудо је обезбједило простор за обављање ове дјелатности у Ватрогасном дому у Рудом.

Циљ набавке ове опреме је да се обезбједе допунска средства за рад Ватрогасног друштва Рудо, кроз давање услужне дјелатности правним и физичким лицима на територији општине Рудо, и шире на регији у складу са Законом, као и својим програмским циљевима. Отварањем овог сервиса знатно би се побољшале и унапредиле превентивне мјере заштите од пожара на нашој општини.