Коначна ранг листа за избор корисника градске пијаце по повољним условима

Након објаве прелиминарне ранг-листе за избор корисника Градске пијаце Рудо по повољним условима, а након истека рока за жалбу, током којег није било приговора на исту Начелник општине Рудо је донио коначну ранг-листу корисника.

Право на коришћење Градске пијаце по повољним условима имају подносиоци пријаве закључно са редним бројем  24 (двадесетчетири).

Са кандидатима ће бити потписани уговори.

Сви кандидати дужни су присуствовати обукама које ће организовати општина Рудо, а о чему ће бити накнадно обавјештени.

Коначна ранг-листа