Прелиминарна ранг-листа

Пројекат „Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горње-дринске регије 2019 – 2023 (СЕЛЛС)“ за 2021/22 годину.

Након спроведеног јавног позива за достављање апликација/пријава за Пројекат „Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горње-дринске регије 2019 – 2023 (СЕЛЛС)“ за 2021/22 годину комисија за оцјену пристиглих пријава, извршила је оцјену и рангирање по основу информација достављених у апликацијама.

Право учешћа на овом Јавном позиву имали су корисници који су се пријавили на Предпозив пројекта СЕЛЛС, односно учествовали на тренингу за испуњавање апликационе форме са локалним партнерима.

Након оцјењених пријава сачињена је прелиминарна ранг листа.  За даље учешће у процесу квалификована су домаћинства са остварених минимално 18 бодова и бизниси са са остварених минимално 17 бодова.

За учешће на тренингу из израду бизнис плана, уз могућност аплицирања за финансирање бизнис плана, квалифиовани су кандидати закључно са редним бројем 36.

НАПОМЕНА: Од стране мобилног тима биће извршена верификација података наведених у апликцији на терену.

Прелиминарна ранг-листа