Јавни оглас о давању у закуп објекта и опреме хладњаче у Увцу под посебним условима

Општина Рудо са сједиштем у Рудом, улица Драгољуба Драже Михаиловића број 41, даје под закуп путем преговарачког поступка, објекат и опрему хладњаче у Увцу укупне површине 670 м2, саграђену на земљишту означеном са к.ч.број 312/4 и 313/3 и уписан у Лист непокретности број 448 КО Штрпци.

Објекат и опрема хладњаче се издаје у сврху обављања пословних активности, односно отварања новог погона у производној дјелатности или покретање других активности којима ће се повећети укупан број запослених радника у привреди на подручју општине и увећати јавни приходи.

Текст јавног огласа