Обавјештење

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ОПШТИНА РУДО

-Одјељење за привреду, финансије,просторно уређење

и инспекцијске послове –

Рудо: 20. 09. 2023. године

 

ПРЕДМЕТ:  Обавјештење,

 

Обавјештавају се грађани општине Рудо, да je Закључком Скупштине општине Рудо, број: 01-013-68/23 од 20. 09. 2023. године, Нацрт ребаланса буџета за 2023.годину упућен на Јавну расправу.

Заинтересовани грађани и сва остала правна и физичка лица могу се информисати о Нацрту ребаланса буџета за 2023.годину у Центру за услуге грађана у општини Рудо.

Своје примједбе, мишљење и приједлоге,сви заинтересовани могу доставити Радној групи за праћење Јавне расправе у периоду од 21. 09. до 27. 09. 2023.године и Вишем стручном сараднику за цивилну заштиту и мјесне заједнице, у згради општине Рудо у канцеларији број 3.

Јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета за 2023. Годину ће се одржати 27. 09. 2023.године са почетком у 10 часова у малој сали Дома културе Рудо.

Позивају се грађани општине Рудо да присуствују заказаној Јавној расправи.

 

ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Зоран Тешевић, дипл.ецц