Обавјештење

Због малог броја пријава пристиглих у датом року, продужава се рок за пријаву на Јавни позив за додјелу средстава за економску подршку рањивим групама на тржишту рада у 2023. години до 04.10.2023. године.

Сви остали услови конкурса наведени у Јавном позиву за додјелу средстава за економску подршку рањивим групама на тржишту рада у 2023. години, број: 02-400-26/23 од 28. августа 2023. године, остају исти.

Линк: Јавни позив за додјелу средстава за економску подршку рањивим категоријама на тржишту рада за 2023