Обавјештење о обнављању Рјешења о еколошкој дозволи

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

Општинска управа

-Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

 

Број: 03-312-7/23

Датум: 18.09.2023.године

На основу члана 94. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, обавјештава заинтересовану јавност

 

О ОБНАВЉАЊУ РЈЕШЕЊА

О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ

за објекат бензинске станице у Рудом

подносиоца захтјева д.о.о.“Нестро петрол“ Бања Лука

            Дана 29.08.2023.године инвеститор д.о.о. „Нестро петрол“ Бања Лука поднио је захтјев овом Одјељењу за обнављање еколошке дозволе за објекат бензинске станице  у Рудом на к.ч.број 998/1 КО Рудо Град. Уз захтјев, инвеститор је приложио и Извјештаје за еколошки мониторинг  урађене од стране Sistem Qualita S  д.о.о. Пале, План управљања отпадом, Инспекцијски извјештај и Изјаву одговорног лица којом потврђује да није дошло до промјене услова у еколошком смислу које би негативно утицале на животну средину.

Цијенећи наведену документацију, ово Одјељење је утврдило да су испуњени сви услови предвиђени одредбама Закона о заштити животне средине, те је донијело рјешење којим се обнавља еколошка дозвола за поменути објекат.

 

                                                                               в.д.НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

                                                                               Тешевић Зоран, дипл.ецц.

                                                                               ________________________________

Рјешење