Позив организацијама цивилног друштва на јавну расправу

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 РеЛОаД2
у партнерству са Општином Рудо упућује

Позив организацијама цивилног друштва на јавну расправу

Позивају се све организације цивилног друштва (ОЦД) са подручја Рудог да присуствују Јавној расправи одабира приоритетних области ИИИ заједничког Јавног позива у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2) којег финансира Европска унија (ЕУ) а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП).
Јавна расправа ће се одржати у малој сали Дома културе, 6.10.2023. године, са почетком у 11:00 сати.
Текућа питања о предложеним приоритетним областима:
1. СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ И ПОДРШКА УПОШЉАВАЊУ
1.1. Организовање нецертифицираних обука за незапослена лица које би водиле ка повећању знања и вјештина код одраслих особа
1.2. Оспособљавање становништва за пољопривреду

2. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
2.1. Пројекти који доприносе развоју свијести становништва о заштити животне средине
2.2. Пројекти који доприносе подизању свијести грађана и власника паса о стерилизацији власничких али и паса луталица
2.3 Пројекти који доприносе подизању свијести о узгајању и садњи медоносних биљака на ширем подручју општине као мјера спрјечавања ефеката климатских промјена

3. ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА И АФИРМАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА
3.1. Иновативни пројекти који подстичу унапређење знања и вјештина жена и младих
4. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА
4.1. Иновативни пројекти који помажу нове услуге за стара лица и социјално угрожене категорије становништва
4.2. Подршка особама са потешкоћама у развоју и њиховим породицама кроз увођење потребних услуга (нпр. логопедских)
4.3. Пројекти који доприносе побољашњу менталног здравља становништва

5. КУЛТУРА И СПОРТ
5.1. Иновативни културни и спортски садржаји за дјецу и младе
5.2. Пројекти који доприносе стварању спортских услова за школску дјецу, са посебним акцентом на укључивање дјеце из руралних средина
6. НЕФОРМАЛНА ЕДУКАЦИЈА

6.1. Подршка пројектима који подстичу развој иновативних и едукативних садржаја за дјецу и младе на простору општине Рудо
6.2. Подршка пројектима који доприносе едуактивним садржајима за дјецу и младе о умјетничком изражавању, едукацији из области заштите у интернет окружењу, дигитализацији креативног стварања (школа фотогафије, израде реклама и слично)

7. МЛАДИ
7.1. Пројекти који промовишу волонтеризам и интеракцију младих
7.2. Пројекти који доприносе већој социјализацији кроз развој квалитетнијих садржаја за дјецу и младе на селу