Трећи јавни позив ОЦД у оквиру РеЛОаД2 пројекта за подношење пријава

ОПШТИНА РУДО У ПАРТНЕРСТВУ СА РАЗВОЈНИМ ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА РАСПИСУЈЕ:
ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (РеЛОаД2)

РеЛОаД2 је регионални пројекат којег финансира Еуропска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у шест земаља/територија Западног Балкана и то: Албанија, Република Сјеверна Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово* и Србија.

Општина Рудо и пројекат РеЛОаД2 позивају све организације цивилног друштва (ОЦД) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима ове јединице локалне самоуправе (ЈЛС) који су наведени у документу Стратегија развоја Општине Рудо за период 2018-2027. године.

Пиоритизиране су сљедеће тематске области у оквиру јавног позива:

1. СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ И ПОДРШКА УПОШЉАВАЊУ
1.1. Организовање нецертифицираних обука за незапослена лица које би водиле ка повећању знања и вјештина код одраслих особа
1.2. Оспособљавање становништва за пољопривреду
2. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
2.1. Пројекти који доприносе развоју свијести становништва о заштити животне средине
2.2. Пројекти који доприносе подизању свијести грађана и власника паса о стерилизацији власничких али и паса луталица
2.3 Пројекти који доприносе подизању свијести о узгајању и садњи медоносних биљака на ширем подручју општине као мјера спрјечавања ефеката климатских промјена
3. ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА И АФИРМАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА
3.1. Иновативни пројекти који подстичу унапређење знања и вјештина жена и младих
4. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА
4.1. Иновативни пројекти који помажу нове услуге за стара лица и социјално угрожене категорије становништва
4.2. Подршка особама са потешкоћама у развоју и њиховим породицама кроз увођење потребних услуга (нпр. логопедских)
4.3. Пројекти који доприносе побољашњу менталног здравља становништва
5. КУЛТУРА И СПОРТ
5.1. Иновативни културни и спортски садржаји за дјецу и младе
5.2. Пројекти који доприносе стварању спортских услова за школску дјецу, са посебним акцентом на укључивање дјеце из руралних средина
6. НЕФОРМАЛНА ЕДУКАЦИЈА

6.1. Подршка пројектима који подстичу развој иновативних и едукативних садржаја за дјецу и младе на простору општине Рудо
6.2. Подршка пројектима који доприносе едуактивним садржајима за дјецу и младе о умјетничком изражавању, едукацији из области заштите у интернет окружењу, дигитализацији креативног стварања (школа фотогафије, израде реклама и слично)
7. МЛАДИ
7.1. Пројекти који промовишу волонтеризам и интеракцију младих
7.2. Пројекти који доприносе већој социјализацији кроз развој квалитетнијих садржаја за дјецу и младе на селу

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 10.000,00 КМ до 50.000,00 КМ. Једна организација цивилног друштва може поднијети више пројектних приједлога с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања РеЛОаД2 пројекта 120.000,00 КМ.

Општина Рудо и УНДП задржавају право да не додијеле сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози не задовољавају задане критерије.
Дужина трајања сваког пројекта може бити од шест (6) до дванаест (12) мјесеци. Изабрани пројекти се требају реализовати у периоду јануар 2024. – децембар 2024. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:
Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД (удружење/удруга или фондација), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини.
Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на wеб страници: www.undp.org/bosnia-herzegovina, као и на wеб страници општине: www.opstinarudo.com.

Документација за пријаву на јавни позив за Рудо такођер се може преузети од 18. октобра 2023. године до 15. новембра 2023. године, са званичне wеб странице Општине Рудо (www.opstinarudo.com) или лично преузимањем у УСБ-а са свим апликационим формама током информативног састанка „Отворени дан“ који се одржава 20. октобра 2023.

ИНФОРМАТИВНЕ СЕСИЈЕ:
– Информативни састанак са заинтересованим организацијама „Отворени дан“ ће бити одржан 20. октобра 2023. године од 11,00 до 12,00 сати у малој сали Дома културе. Потенцијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, критеријима, итд.

– Представницима ОЦД ће бити пружена додатна помоћ консултанта – ментора. Први састанак са ментором ће бити организован 27. октобра 2023. године од 11,00 сати у малој сали Дома културе. Додатни састанци које организује ментор са ОЦД ће се такођер одржавати јавно, а распоред ће, укључујући датум и вријеме, бити благовремено објављен путем општинске wеб странице. Од представника ОЦД се очекује да на менторске састанке долазе са припремљеним нацртима обавезних докумената по јавном позиву. У сврху транспарентности записници са одржаних састанака са ментором ће бити објављени на страници Општине Рудо. На овај начин ће се омогућити да информације буду доступне за ОЦД које нису биле у могућности да присуствују састанцима са ментором.

– Питања у вези са јавним позивом се могу поставити путем е-маил адресе registry.ba@undp.org са назнаком за РеЛОаД2 пројекат. Питања се могу постављати до 10. новембра 2023. године. Одговори на упите ће бити достављени у писаној форми унутар три радна дана од примања упита.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:
Испуњена апликација (са комплетном захтијеваном документацијом) се мора доставити у једној електронској копији (УСБ) на којем је сет обавезне и додатне документације, плус по један примјерак докумената које је потребно доставити у штампаном облику. Сви материјали се достављају у затвореној коверти или пакету препорученом поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 8 до 15 сати на сљедећу адресу, са назнаком за РеЛОаД2 пројекат:

Општина Рудо
Улица Ђенерала Драже Михаиловића бр. 41
73260 Рудо, Босна и Херцеговина

Рок за предају апликација је 15. новембар 2023. године, до 15,00 сати. Апликације достављене након наведеног рока ће бити разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.

Вањска страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и навод “Не отварати прије званичног отварања”. О примљеној пошиљци у општинској управи ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

Резултати јавног позива ће искључиво бити објављени на wеб страници УНДП БИХ  www.undp.org/bosnia-herzegovina, те на wеб страници општине www.opstinarudo.com као и на огласној плочи у згради општинске управе, у року од 45 радних дана од затварања јавног позива (изузев у случају непредвиђених околности). Писменим путем обавијестити ће се само организације цивилног друштва чији су приједлози пројеката одабрани за финансирање.

1. Пројектни приједлог

2. Преглед буџета

3. Матица логичког оквира

4. План активности и промоције

5. Административни подаци о апликанту

6. Финансијска индентификациона форма

7. Изјава о подобности

8. Изјава о двоструком финансирању

9. Изјава о партнерству

10. Листа за провјеру

11. Циљеви одрживог развоја

Најчешћа питања са одговором

Смјернице за апликанте општина Рудо