О б а в ј е ш т е њ е

Обавјештавају се студенти-нови корисници који су остварили право на студентску стипендију из средстава буџета општине Рудо за школску 2023/2024 годину да су обавезни  потписати уговор о додјели студентске стипендије у периоду од 05.02.2024.године до 29.02.2024.године у просторијама Општинске Управе Рудо-канцеларија број 17.

Студенти-досадашњи корисници немају обавезу потписивања уговора и исти настављају остваривати право на студентску стипендију и у школској 2023/2024 години на основу раније закључених уговора.

Студенти који нису у могућности у наведеном периоду лично потписати уговор, за то могу овластити пунољетног члана заједничког домаћинства или друго лице да у њихово име потпише уговор о додјели студентске стипендије, при чему су наведена лица приликом потписивања уговора обавезна приложити овјерену пуномоћ дату од стране студента.

 

                                                                                     КОМИСИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ

                                                                                   СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА