Јавни позиви и конкурси

Feed Subscription

Јавни конкурс за избор и именовање директора и чланова управног и надзорног одбора у предузећу и установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо

Јавни конкурс за избор и именовање директора и чланова управног и надзорног одбора у предузећу и установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16),  члана 8. Закона о министарским, владиним и другим  именовањима („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/03), члана 34. Статута општине...

Opširnije »

Jавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора КП „Услуга“ а.д. Рудо

Jавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора КП „Услуга“ а.д. Рудо

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/03), Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора К.П. Услуга  а.д....

Opširnije »

Оглас о продаји непокретности

Оглас о продаји непокретности

Република Српска ОПШТИНА РУДО -Начелник- Број: 02-477-69/17 Датум: 6. април 2017.године На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 348. Закона о стварним правима („Службени глас...

Opširnije »

Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за период 2017. година.

Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за период 2017. година.

На основу циљева и задатака утврђених у Стратегији одрживог развоја општине Рудо, Начелник општине Рудо, дана 14. марта 2017. године, расписује Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за период 2017. година. Поз...

Opširnije »

Обавјештење о расписивању јавног позива за финансирање бизниса из средстава за пројекат подршке развоју бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима општине Рудо и УСАИД/ППМГИ

Обавјештење о расписивању јавног позива за финансирање бизниса из средстава за пројекат подршке развоју бизниса маргинализованих група жена који се финансира и суфинансира средствима општине Рудо и УСАИД/ППМГИ

У сврху креирања бољег окружења за самозапошљавање маргинализованих група жена, отварање и развој бизниса Општина Рудо је у сарадњи са УСАИД/ППМГ расписала Јавни позив за финансирање бизниса из средстава за пројекат Подршке развоју бизниса ...

Opširnije »