Јавни позиви и конкурси

Feed Subscription

Одлука о покретању поступка јавне набавке: „ Набавка система за наводњавање“

Одлука о покретању поступка јавне набавке: „ Набавка система за наводњавање“

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број: 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 и 98/ 13), члана 18. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ“ број: 39/ 14) и члана 49. Статута општине Рудо-пре...

Opširnije »

Одлука о покретању поступка јавне набавке : „ Набавка садног материјала малина“

Одлука о покретању поступка јавне набавке : „ Набавка садног материјала малина“

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске „број: 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 и 98/ 13), члана 18. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник БиХ “ број: 39/ 14) и члана 49. Статута општине Рудо-пр...

Opširnije »

Jавни оглас за продају покретне имовине прибављене путем лицитације

Jавни оглас за продају покретне имовине прибављене путем лицитације

Предмет огласа је продаја јавним надметањем лицитацијом покретне имовине прибављене путем лицитације у поступку намирења потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја локалне заједнице. Текст огласа у наставку текста. ...

Opširnije »

Jавни позив за финансирање пројеката средствима буџета општине Рудо за 2015. годину

Jавни позив за финансирање пројеката средствима буџета општине Рудо за 2015. годину

РЕПУБЛИКА СРПКА ОПШТИНА РУДО НАЧЕЛНИК Број: 02 – 020 – 72 – 1/ 14 Датум: 24. 12. 2014. год.   На основу члана 49. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 5/ 13 – пречишћени текст и 3/ 14) Начелник општине упућ...

Opširnije »

Јавни позив за капиталне инвестиције – 2015

Јавни позив за капиталне инвестиције – 2015

Број: 02 – 400 – 82/ 14 Датум: 24. децембар 2014. год. На основу циљева и задатака утврђених у Стратегији одрживог развоја општине Рудо, Начелник општине Рудо, 24. децембра 2014. године, расписује:   ЈАВНИ ПОЗИВ за доставу пријед...

Opširnije »