Јавни позиви и конкурси

Feed Subscription

Јавни конкурс за формирање листе правних и физичких лица за обављање послова техничког прегледа објеката

Јавни конкурс за формирање листе правних и физичких лица за обављање послова техничког прегледа објеката

На основу члана 142. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/ 13) и члана 7. став 3. Правилника о вршењу техничког прегледа објеката и осматрања тла и објеката у току њихове употребе („Служб...

Opširnije »

Јавни конкурс за избор чланова Одбора за жалбе општине Рудо и чланове управних одбора установа

Јавни конкурс за избор чланова Одбора за жалбе општине Рудо и чланове управних одбора установа

На основу члана, 148б. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 и 98/ 13), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике ...

Opširnije »

Јавни увид у захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију за хидроелактрану „МРСОВО“

Јавни увид у захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију за хидроелактрану „МРСОВО“

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА РУДО Општинска административна служба Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове Број:  03 – 312 – 1/ 14 Датум: 28. 02. 2014. године   „KОМСАР ЕНЕРЏИ ХИДРО“ д. о. о. Бања Лу...

Opširnije »

Jавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Rепублике Sрпске

Jавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Rепублике Sрпске

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАСИЈЕ, ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ Број: 03 – 330 – 5/ 14 Датум, 12. 02. 2014. године На основу члана 59. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласникРепубликеСрпске“, бр. 93/ 06, 86/ 07, 1...

Opširnije »

Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције

Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције

На оцнову циљева и задатака утврђених у Стратегији одрживог развоја општине Рудо, Начелник општине Рудо, 21. 01. 2014. године, расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за период 2014. године Један од с...

Opširnije »