Обавјештења

Feed Subscription

Обавјештење о обнављању еколошке дозволе

Обавјештење о обнављању еколошке дозволе

Република Српска ОПШТИНА РУДО Општинска управа -Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове- Број: 03-312-2/23 Датум: 23.02.2023.године На основу члана 90. став 5. и 6. Закона о заштити животне средине („Службе...

Opširnije »

Остваривање права на плату и накнаду плате за рад са половином пуног радног времена

Остваривање права на плату и накнаду плате за рад са половином пуног радног времена

Одредбом члана 110. став 1. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16, 66/18, 91/21 – Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21), прописано је да након истека породиљског одсуства, један од запослених родитеља ...

Opširnije »

Обавјештење

Обавјештење

Закон о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 132/22) ступио је на снагу 1. јануара 2023.године и сви корисници који су у претходном периоду остваривали право на фин...

Opširnije »

Обавјештење

Обавјештење

ОПШТИНСКА УПРАВА РУДО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ, ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ИНСП. ПОСЛОВЕ Број: Службено Датум: 10.01.2023. године   ОБАВЈЕШТЕЊЕ   Обавјештавају се  предузетници,  правна и  физичка лица са територије општине Рудо к...

Opširnije »