Започети радови на асфалтирању локалних путева у општини Рудо

У оквиру реализације Програма капиталних инвестиција општине Рудо за 2014. годину, дана 09. 06. 2014. године, започети су радови на „Асфалтирању локалних путева у општини Рудо за 2014. годину“.

Овим програмом, планирано је асфалтирање следећих локалних путева:

–      Соколовићи – Паштан Брдо, у дужини 2000 м

–      Сетихово – Равно Сетихово, у дужини од 200 м

–      Старо Рудо – Златари, у дужини од 450 м

–      регионални пут – Књегиња, у дужини од 250 м и

–      прилазни пут цркви у Мокронозима, у дужини од 120 м.

По рјечима Драгана Стикића, самосталног стручног сарадника за јавне набавке и инвестиције, за извођача радова (као најповољнијег понуђача) изабрано је предузеће а. д. „Романија–путеви“ Соколац.

Рок за завршетак радова је 60 дана, од дана потписивања уговора.

Вриједност уговорених радова је 254. 740, 53 КМ.

Технички надзор над извођењем ових радова врши Мирослав Јешић, дипл. инг. грађевине.