Поновни јавни оглас за давање у закуп пословних простора у власништву Oпштине

Општина Рудо, даје под закуп путем прикупљања писмених понуда, пословне просторе у привреди у згради Мјесне заједнице Штрпци, саграђенe на земљишту означеном са к. ч. број 480/ 2, уписанe у Лист непокретности број 226/ 0 КО Штрпци и то:

  • пословни простор у површини од 140 м2;
  • пословни простор у површини од 70 м2.
  • Пословни простор се издаје у сврху обављања производне или занатске дјелатности.

 Висина минималне почетне цијене закупнине износи 2, 00 КМ/ м2 мјесечно.

Пословни простор се даје у закуп на 4 године, уз могућност продужења.

Оглас