Обавјештење

Обавјештавају се сва правна и физичка лица са територије општине рудо која нису измирили своје обавезе по основу плаћања комуналне накнаде и закупа јавних површина за протекли период, да су дужни исте измирити у року од 8 дана.

У противном, надлежни орган општинске управе рудо ће предузети законом прописане мјере за наплату истих.