Јавни увид

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

Општинска управа

Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

Број: 03-312-2/19

Датум: 06.09.2019. године

 

На основу члана 39. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12),  Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, објављује

 

ЈАВНИ УВИД

у  Нацрт  републичког плана управљања отпадом  и Извјештај  о стратешкој  процјени утицаја на животну средину за  План  управљањем отпадом у  Републици Српској

 

            Обавјештавамо заинтересовану јавност да је Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, као носилац припреме, објавило Нацрт републичког плана управљања отпадом и Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину на Нацрт републичког плана управљања отпадом.

Позива се заинтересована јавност да може извршити увид у наведени документацију на званичном сајту општине Рудо,   и у кацеларији број 4. сваким радним даном у периоду од 07 до 15 часова.

Јавни увид траје до 30. септембра 2019. године и у том периоду заинтересована јавност може доставити овом Одјељењу мишљење и примједбе  у писаној форми.

Документа можете погледати на следећим линковима:

Нацрт републичког плана управљања отпадом

Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину

 

 

ДОСТАВЉЕНО:                                              НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

1.Огласна табла                                          Гордана Чолић, дипл. ецц.

2.Евиденција                                              ___________________________

  1. Архива