Исправка јавног позива

У Јавном позиву за предају пројектних приједлога у склопу пројекта Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2), који је објављен дана 29.07.2022.године на веб страници општине Рудо, врши се исправка техничке грешке у цијелом тексту Јавног позива, у дијелу који се односи на подносиоце пројектних приједлога, тематске области, рок за преузимање апликације, рока за слање упита и рока за предају апликација, на начин како слиједи:
Умјесто:
1. „ОМЛАДИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА-омладинске организације“
Треба да стоји:
1. „ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА- организације цивилног друштва“.

Умјесто:
2. „1. Изградња спортске теретане на отвореном те организовање садржаја који имају за циљ популаризацију спортских активности на отвореном.; 2. Осигурање превоза за дјецу и младе из рубних подручја општине Рудо (посебно учешће младих из рубних подручја у садржајима у централном дијелу Рудог) и 3. Подршка и организација консултативних процеса између младих и општине Рудо, организујући тематске састанке и отворене форуме у оквиру платформе Дијалог за младе“
Треба да стоји:
2. „1. Успостављање спортских садржаја на отвореном / теретане на отвореном те организовање садржаја који имају за циљ популаризацију вјежбања и/или спортских садржаја за младе; 2. Обезбјеђење превоза за младе и дјецу из рубних подручја општине Рудо како би се обезбиједило учешће у спортским и/или културним садржајима који се нуде у општини Рудо и 3. Пружање подршке младима кроз осмишљени сет активности како би се укључили у даље консултативне процесе на подручју општине Рудо (организујући тематске састанке, културне садржаје, отворене форуме и иновативне догађаје), у оквиру платформе Дијалог за младе.“

Умјесто:

3. „Документација за пријаву на јавни позив за Општину Рудо може се преузети од петка 29. јула до петка 26. августа 2022. године“

Треба да стоји

3. „Документација за пријаву на јавни позив за Општину Рудо може се преузети од уторка 2. августа до петка 18. августа 2022. године“

 

Умјесто 

4. „Упити могу бити послани најкасније до 23. августа 2022. године“

Треба да стоји

4. „Упити могу бити послани најкасније до 15. августа 2022. године“

 

Умјесто 

5. „Рок за предају апликација је 26. август 2022.године до 15,00 сати“
Треба да стоји:
5. „Рок за предају апликација је 18. август 2022.године до 13,00 сати“.

Јавни оглас у преосталом дијелу текста остаје непромијењен.

Све информације о јавном позиву се могу пронаћи на: www.ba.undp.org, , те на службеној wеб адреси Општине Рудо: www.opstinarudo.com.

Комплетан текст огласа са исправком

Смјернице

Апликациони пакет

Позив и остала документација доступна је на следећем линку: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=93970