Одржан састанак Форума за безбједност општине Рудо

Дана 14.05.2015.године, у малој сали дома културе у Рудом, одржан је састанак Форума за безбједност општине Рудо.

На састанку је разматрана Информација о стању безбједности на подручју општине Рудо и проблематике око матурских и другарских вечери, потом су чланови Форума упознати са новим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у МУП-у РС-ПС Рудо а на крају је разматран проблем криволова на ријеци Лим и Лимском језеру.

С тим у вези, закључено је да наредном периоду Полицијска станица Рудо и инспекцијски органи општине Рудо координисано, појачано и у континуитету врше контролу конзумирања алкохолних пића од стране малољетника око школа, обданишта и на другим јавним мјестима.

Чланови Форума су упознати са новим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у МУП-у РС-ПС  Рудо и чињеницом да је Полицијска станица Рудо у том погледу организацијски добила сектор за безбједност саобраћаја који ће бити овлашћен да врши контролу саобраћаја на подручју општине Рудо.

Договорено је да се, у што краћем року, одржи заједнички састанак представника Полицијске станице Рудо, начелника општине и представника СРД „Језеро“ Рудо на коме би се договориле конкретне активности у погледу сузбијања криволова на ријеци Лим и Лимском језеру.