Одржана 24 редовна сједница Скупштине општине Рудо

Дана 06. 11. 2015. године, у малој сали Дома културе у Рудом, одржана 24. редовна сједница Скупштине општине Рудо.

На сједници су разматране и усвојене Одлука гробљима и погребној дјелатности, Одлука о комуналним накнадама, Одлука о продаји земљишта непосредном погодбом и Одлука о расписивању конкурса за избор и именовање директора ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо.

Такође усвојени су Нацрт ребаланса буџета општине Рудо за 2015. Годину, Нацрт буџета општине Рудо за 2016. годину и исти упућени на јавну расправу и усвојена Информација о извршењу буџета општине Рудо за период 01.01.-30.09.2015. године.

Поред наведених одлука одборници су извршили више разријешења и именовања из надлежности Скупштине општине Рудо а која се односе на радна тијела Скупштине.

Усвојени акти биће доступни јавности на сајту општине Рудо на позицији „службени гласници“ у „Службеном гласнику општине Рудо“ број 11.