ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се сва правна и физичка лица са подручја општине Рудо која имају неизмирене обавезе према општини Рудо по основу закупа јавних површина да су исте дужни измирити у што краћем року.

У противном, Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општинске управе Рудо ће предузети друге законом прописане мјере за наплату истих.