Усвојен Буџет општине Рудо за 2016. годину

Одборници Скупштине општине Рудо, на 25. редовној сједници Скупштине општине Рудо, која је одржана у уторак 15.12.2015 године, усвојили су Буџет и план његовог извршења.

Буџет општине Рудо за 2016. годину износи износи  4. 227. 600 KM.

Током сједнице расправљало се и о сету одлука које регулишу различите надлежности локалне самоуправе. Након расправе усвојене су следеће Одлуке: о ребалансу буџета општине Рудо за 2015. годину, о извршењу ребаланса буџета општине Рудо за 2015. годину, о усвајању Програма коришћења средстава накнаде од продаје шумских дрвних сортимената  за 2015. годину, о усвајању Плана утрошка намјенских средстава за 2015. годину остварених по основу Закона о заштити од пожара,  о усвајању Програма коришћења средстава накнаде од продаје  шумских дрвних сортимената  за 2016. годину, о усвајању Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2016. годину, о усвајању Програма коришћења средстава посебних намјена од водних накнада за 2016. годину, о усвајању Плана утрошка намјенских средстава за 2016. годину остварених по основу Закона о заштити од пожара, о подстицајима за развој пољопривредне производње у 2016. години, о субвенционисању превоза, о отпису потраживања и о именовању Савјета за безбједност саобраћаја општине Рудо.

IMG_2312

На последњој редовној скупштини ове године разматрани су и усвојени програми рада Начелника општине Рудо за 2016. годину и рада Скупштине општине Рудо за 2016. годину као и Програм рада мјесних заједница за 2016. годину.

На сједници су одборници упознати и са Извјештајем о ревизији консолидованих финансијских извјештаја општине Рудо за период 01.01-30.12.2014. године и усвојен је План отклањања неправилности утврђених у Извјештају Главне службе за ревизију.

Усвојени акти биће доступни на сајту општине Рудо на позицији „Службени гласници“.