Посјета ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград

Дана  10.06.2017. године  представници ЈУ Центра за социјални рад Рудо и Црвеног крст Рудо посјетили су ЈУ Дом за лица са инвалидитетом у Вишеграду и присуствовали Родбинском састанку на коме се окупља родбина и пријатељи корисница као и сарадници Дома, а све у циљу побољшања контаката са родбином и Центрима за социјални рад. У припреми Родбинског састанка активно учествују сви запослени, а за госте кориснице  припремају пригодан забавни програм.

Дјелатност Дома  је збрињавање лица умјерене, теже и тешке менталне  заосталости. Тренутно је у Дому смјештено 176 лица. У оквиру збрињавања корисницама се обезбеђује социјална заштита, васпитно-едукативни рад, радно ангажовање корисница као и здравствена заштита и њега.

У Дому су смјештене и три наше штићенице које су доброг здравственог стања, пружа им се одговарајућа њега и помоћ и здравствена заштита и имају повремене посјете од стране сродника, а Центар ће се ангажовати на раду са сродницима у циљу стимулисања сродничке присности.