НАРЕДБА

На основу члана  22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Српске бр. 121/12 и 46/17) , члана 43..Закона о заштити становништва од заразних болести(Службени гласник Р.С.број  90/17)  , члана 59. и 82.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске бр.97/16 и 36/19) , на основу закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона у Републици Српској од 18.03.2020.године а на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације , начелник општине Рудо доноси :

Н А Р Е Д Б У

I

 

На подручју општине Рудо , до 30.марта 2020.године ЗАБРАЊУЈЕ/У  СЕ:

-сва јавна окупљања,

-рад угоститељских објеката свих категорија,

-рад трговинама осим трговина прехране/робе широке потрошње, трговине сточне хране,

-рад пијаце,

-рад спортских организација и школа спорта, тренинзи и организовање такмичења за спортисте свих категорија.

II

ОГРАНИЧАВА СЕ рад :

 

  • У трговинским радњама прехрамбених и  роба широке потрошње и  сточне хране  од 7:00 до 18:00 часова ,
  • Продаја хљеба и  пецива у објектима гдје се  они производе може се вршити  од 7:00 до 22:00 часа.

 

У наведеним објектима предузети слиједеће мјере:

-ограничити број људи који истовремено могу бити у затвореном продајном простору и истаћи обавјештење о томе,

– размак између купаца мора бити најмање 1 метар,

-достава намирница је дозвољена од 7:00 до 18:00 часова уз максималне мјере хигијене и сигурности,

-продајни објекти у оквиру бензинских пумпи могу радити од 7:00 до 18:00 али без ограничења за продају горива,,

-апотеке и пољопривредне апотеке немају ограничења у погледу радног времена али морају ограничити број присутних у затвореном простору и раздаљину између купаца ( најмање 1 метар).

 III

Инспекцијски надзор над спровођењем ове наредбе  врше  општински инспектори  и Комунална полиција .

IV

Против свих јавних предузећа и одговорних лица у предузећима, власника  приватних самосталних радњи и свих других који не поступе у складу са  овом наредбом предузеће се законске санкције сходно Закону о заштити становништва од заразних болести ( Сл.гласник РС број 90/17).

V

Ова наредба ступа на снагу даном доношења а  објавиће се  на ТВ Рудо и званичном сајту општине Рудо.

Здравствени инспектор

Душица Суботић

     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

  Рато Рајак д.и.а.

 

НАРЕДБА ТРЕЋА