Пријава за Фонд солидарности до 8. маја

Влада Републике Српске позива правна лица и предузетнике да се пријаве ради израде спискова за додјелу средстава за мјесец април из Фонда солидарности за обнову Републике Српске, сходно члану 13 и 14. Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед појаве болести ковид 19 изазване вирусом sars- co v -2 ( „Сл. гласник РС “ БРОЈ 35/20).

Правна лица и предузетници којима је одлукама штабова за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности, који су престали са радом као посљедица дјеловања пандемије или послују са смањеним обимом треба да, најкасније до 8. маја попуне пријаву. Пријава је доступна на веб страници Владе Републике Српске на адреси:

Пријава