Започета реконструкција Улице краља Петра I ослободиоца

Дана 06.04. 2020. године предузеће “Романија путеви” ад Соколац започело је реконструкцију Улице краља Петра I ослободиоца. Реконструкцијом је предвиђено проширивање улице, постављање цијеви за одвод боринских вода, постављање ивичњака и асфалтирање. Рок за извођење радова је 90 календарских дана.

ulica 2

Општина Рудо је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке дана 02.08.2019. године потписала Уговор са предузећем “Романија путеви” ад Соколац о извођењу радова. Предузеће “Романија путеви” због великог обима посла у 2019. години није успјела реализовати Уговор, те је пролонгирала рок и реализацију уговора оставила за 2020. годину.
Уговорена вриједност радова без ПДВ-а је 262.282,64 КМ и исти су финансирани из средстава за капиталне инвестиције.

Због извођења радова, обавјештавају се грађани да користе следеће алтернативне правце:

  • Пут за Ресиће преко Плана
  • Пут за Гардовиће (нови резервоар) прилаз из улице Крагујевачке изнад канала
  • Путни правац Улица палих српских бораца – Улица др Ћалића