Донесена нова Наредба

У складу са новим мјерама Републичког штаба, данас је Општински штаб за ванредне ситуације на редовном састанку донио нове мјере у циљу превенције ширења SARS-CoV-2 и COVID-19 болести.

На територији Општине Рудо забрањују се до даљњег:

– сва јавна окупљања,
– рад базенима, „wellnes“ и spa центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај и
– такмичарске активности спортских организација и спортиста,

Дозвољава се рад у редовном радном времену:

– трговинама на велико,
– трговинама на мало прехрамбеном и непрехрамбеном робом,
– субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача,
– субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,
– приватним стоматолошким амбулантама,
– субјектима услужних и занатских дјелатности чије обављање захтјева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела),
– пољопривредним апотекама,
– бензинским пумпама и плинским пумпним (без временског ограничења)
– приређивачима игара на срећу,
– тржницама на велико и мало (пијаце),
– сточним пијацама.

Инспекцијски надзор над спровођењем ове наредбе врше општински инспектори и Комунална полиција.

Против свих јавних предузећа и одговорних лица у предузећима, власника приватних самосталних радњи и свих других који не поступе у складу са овом наредбом, предузеће се законске санкције сходно Закону о заштити становништва.