Коначна ранг листа за додјелу пластеника путем суфинансирања

Након проведеног поступка по приговорима на прелиминарну ранг-листу корисника за додјелу пластеника у пројекту „Пластеничка производња поврћа 2020-2021 у општини Рудо“, Начелник општине је донио коначну ранг-листу.

Право на додјелу пластеника путем суфинансирања, имају подносиоци пријаве закључно са редним бројем 10 (десет). У случају да један од наведених кандидата одустане, слиједећи са ранг-листе биће накнадно позван.

Са кандидатима ће бити потписан уговор.

Сви кандидати су дужни до потписивања уговора прибавити и доставити општини Рудо:

  • Потврду уписа у Регистар пољопривредних газдинстава и клијената (они који нису доставили уз пријаву);
  • Извршити уплату средстава у износу 486,00 КМ;
  • Присуствовати едукацији у трајању од једног дана коју ће организовати Каритас а о чему ће кандидати бити обавјештени.

Коначна ранг листа