Јавни оглас за доставу редова вожње у линијском превозу лица на поновно усклађивање и регистрацију за подручје општине Рудо

Одјељење за привреду, финасије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, на основу члана 25. став 2 Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 47/17),  и налогу републичког саобраћајног инспектора датог рјешењем број 24.080/346-314-22-3/21 од 01.09.2021. године Јавни оглас за доставу редова вожње у линијском превозу лица на поновно усклађивање и регистрацију за подручје општине Рудо.

Обавјештавамо све заинтересоване превознике регистроване за линијски превоз путника да у периоду од 13.09.2021 до23.09.2021. године  доставе Одјељењу за привреду, финасије просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо  редове вожње или редове вожње са измјенама у облику форме која је прописана Правилником о регистрацији редова вожње (Сл.гласник Републике Српске 70/14 и 87/15).

Предложени ред вожње треба бити усклађен са даљинаром и минималним временом вожње. Даљинар и минимална времена вожње могу се преузети у канцеларији број 4 Општине.

Од документације треба доставити:

  1. Копија рјешење о регистрацији превозника
  2. Редове вожње у два примјерка
  3. Овјерена копија лиценце
  4. План ангажовања аутобуса и припадајућег особља по свим регистрованим редовима вожње
  5. Копија ПД обрасца 3100 за сваког запосленог радника
  6. Доказ о уплати такса од 10 КМ за сваки нови полазак и за сваки нови повратак на предложени ред вожње (уплата таксе на жиро рачун број 562-006-00001261-07; врста прихода 722121; шифра општине 080; буџетска организација 9999999; сврха уплате : Општина Рудо – јавни приходи)

Наведена документација се доставља у затвореној коверти са назнаком „ За јавни оглас за доставу редова вожње у линијском превозу лица на поновно усклађивање и регистрацију за подручје општине Рудо“.

Текст јавног огласа: Поновљени јавни оглас