Резултати процеса избора представникаОЦД за учешће у Евалуационој комисији у оквиру позива пројекта РеЛОаД2

 

Након спроведене процедуре јавног позива члановима/ицама организација цивилног друштва (ОЦД) са подручја Општине Рудо да се пријаве за учешће у Евалуационој комисији је објављен на wеб страници Општине Рудо одабрана је Гордана Новаковић, предсједница Удружења четворо и више дјеце.

Према правилима позива за избор ОЦД члана/ице Општине Рудо пријавити су се могли/е заинтересовани/е чланови/ице ОЦД-а, које имају сједиште на подручју општине Рудо, који/е су учествовали/е у консултативним процесима са младима у оквиру платформе Дијалог за младе. Према евиденцији присуства са консултативних састанака Дијалога за младе констатује се да гђа. Светлана Вуковић није учествовала нити у једном од консултативних састанака Дијалога за младе, а да је гђа. Гордана Новаковић учествовала на четвртом састанку одржаном 13. јула 2022. године.

Представница цивилног друштва, гђа ће бити именована Рјешењем о именовању комисије од стране Начелника општине.

Резултати избора представника ОЦД 2022 Рудо