Јавни конкурс за пријем дјеце у вртић „Чаробни кутак“, у радној 2023/2024. години

ЈУ Центар за социјални рад Рудо ( у даљем тексту: Центар), уписује у вртић „Чаробни кутак“ (у даљем тексту: Вртић), основан при Центру, 23-оје дјеце у цјелодневни и полудневни броавак, у радној 2023/2024. години, старости од три до шест година.

Пријаве за пријем дјеце се подносе на обрасцу који се може преузети у просторијама Центра или са интернет странице општине Рудо https://www.opstinarudo.com/ ,а исте се са потребном документацијом предају лично у просторије Центра или путем поште на адресу ЈУ Центар за социјални рад Рудо, Вожда Карађорђа Петровића број 38, Рудо 73260.

Јавни конкурс је отворен од  15.08.2023. године до 28. 08.2023. године.

Након затварања Јавног конкурса, Комисија именована од стране директора ће у року од 3 дана извршити рангирање и утврђивање коначне листе.

Неблаговремени и непотпуни захтјеви се неће разматрати.

Текст Јавног конкурса

Образац

Одлука