Јавни позиви и конкурси

Feed Subscription

Прелиминарна ранг листа корисника за додјелу подстицаја за запошљавање у 2024. години

Прелиминарна ранг листа корисника за додјелу подстицаја за запошљавање у 2024. години

Јавни позив за додјелу подстицаја за запошљавање у 2024. години, био је отворен до 18. априла 2024. године. По окончању истог Комисија за оцјену захтјева донијела је прелиминарну ранг листу. По истој може се уложити приговор у року од 8 дан...

Opširnije »

Јавни позив

Јавни позив

Општина Рудо расписује јавни позив ради упућивања бораца који су доспјели у заробљеништво-логораша Општине Рудо на бањску рехабилитацију у складу са измјеном Одлуке о допунским правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бор...

Opširnije »

Јавни позив за додјелу подстицаја за запошљавање у 2024. години

Јавни позив за додјелу подстицаја за запошљавање у 2024. години

Расписује се Јавни позив за додјелу подстицаја за запошљавање из средстава буџета општине Рудо за 2024. годину. Право на остваривање подстицаја за запошљавање у 2024. години могу остварити правна лица и предузетници. За остваривање права на...

Opširnije »

Jавни позив за финансирање пројеката НВОа средствима буџета општине Рудо за 2024. годину

Jавни позив за финансирање пројеката НВОа средствима буџета општине Рудо за 2024. годину

Начелник општине Рудо расписује Jавни позив за расподјелу преосталих средстава за финансирање пројеката невладиних организација/организација цивилног друштва средствима општине Рудо за 2024. годину. Изнoси финaнсиjских срeдстaвa (грaнтoвa) ...

Opširnije »

Јавни позив

Јавни позив

Република Српска О П Ш Т И Н А  Р У Д О ОПШТИНСКА УПРАВА Одјељење за привреду, финасије, просторно уређење и инспекцијске послове Број:03-345-2/24 Датум: 25.01.2024.године             Одјељење за привреду, финасије, просторно уређење и...

Opširnije »