Јавни позиви и конкурси

Feed Subscription

Јавни позив за достављање приједлога-пријава за додјелу награда младима општине Рудо

Јавни позив за достављање приједлога-пријава за додјелу награда младима општине Рудо

На основу члана 15. Став 2. Одлуке о наградама и признањима („Службени гласник општине Рудо“ број:10/09 и 7/14), а на иницијативу Комисије за награде и признања Скупштине општине Рудо, Начелник општине Рудо,објављује: ЈАВНИ ПОЗИВ за достављ...

Opširnije »

Резултати Јавног позива за финансирање пројеката невладиних организација/организација цивилног друштва средствима буџета општине Рудо за 2023. годину

Резултати Јавног позива за финансирање пројеката невладиних организација/организација цивилног друштва средствима буџета општине Рудо за 2023. годину

Након спроведеног јавног позива за финансирање пројеката невладиних организација/организација цивилног друштва средствима буџета општине Рудо за 2023. годину Скупштини општине Рудо је на сједници одржаној 26.04.2023. године одобрила 8 проје...

Opširnije »

Други јавни позив за финансирање пројеката НВОа средствима буџета општине Рудо за 2023. годину

Други јавни позив за финансирање пројеката НВОа средствима буџета општине Рудо за 2023. годину

Начелник општине Рудо расписује Други јавни позив за расподјелу преосталих средстава за финансирање пројеката невладиних организација/организација цивилног друштва средствима општине Рудо за 2023. годину Изнoси финaнсиjских срeдстaвa (грaнт...

Opširnije »

Поновни јавни конкурс

Поновни јавни конкурс

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21),  члана 8. Закона о министарским, владиним и другим  именовањима („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/03), члана 36. ...

Opširnije »

Kоначна листа најповољнијих понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Oпштине

Kоначна листа најповољнијих понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Oпштине

У поступку по расписаном јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта путем прибављања писаних понуда , Начелник општине је донио коначну листу најповољнијих понуда. Коначна ранг листа ...

Opširnije »